DIAC's Datentabellen

goto google

bitte

besuche

auch

semicon-data.com


den

Halbleiter

Web-Shop

(Vorschau)
BA.. - BZ..

7

DA.. - DZ..

3

SA.. - SZ..

2

TA.. - TZ..

4

D0.. - D9..

2

V0.. - V9..

4

1N ..

1

4E ..

15

40.. - 49..

2